Voor verwijzers

Het ZEHM-programma is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn SOLK (2010) (Multidisciplinaire Richtlijn SOLK en Somatoforme Stoornissen, Trimbos) en onderbouwd vanuit recente wetenschappelijke inzichten. Er wordt binnen het programma gewerkt met gevalideerde meetinstrumenten en vragenlijsten ten behoeve van effectmeting die tevens basis zijn voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Afstemming met en terugkoppeling naar verwijzers is voor ons essentieel om het programma succesvol te kunnen laten zijn.

Meer informatie over SOLK en het ZEHM-programma vindt u in ons boek: ‘Grip op SOLK’

U kunt via de mail of rechtstreeks contact met ons opnemen als u nadere informatie over het ZEHM-programma wenst.

Wij zijn geregistreerd lid van het NOLK, een netwerk van instellingen en professionals op het gebied van Onverklaarde Lichamelijke Klachten (www.nolk.info)