SOLK bij kinderen en jongeren

Wat zijn Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)?

Onder SOLK wordt verstaan: aanhoudende lichamelijke klachten die beperkingen geven in het dagelijks functioneren, of waarbij veel last wordt ervaren. Bij medisch onderzoek is geen aandoening vastgesteld die de klachten voldoende kunnen verklaren. Ze worden daarom vaak als medisch onbegrepen klachten benoemd. Deze klachten zijn wel heel reëel, alleen levert het blijven zoeken naar een puur medische oorzaak vaak weinig op. Meestal is er wel iets anders aan de hand en dat proberen we hier uit te leggen.

Veel voorkomende lichamelijke klachten bij kinderen en jongeren zijn:

  • (chronische) vermoeidheid
  • (chronische) buikpijn
  • (chronische) hoofdpijn
  • (chronische) pijn van het houdings- en bewegingsapparaat (spieren, gewrichten, rug).

Daarbij zijn er vaak ook andere klachten aanwezig, zoals concentratie-, geheugen- en planningsproblemen, slecht slapen, inspanningsintolerantie, benauwdheid, piekeren, angst, gevoeligheid, somberheid en sociaal isolement (bijvoorbeeld niet meer naar school kunnen gaan).

Klachten zijn wel te verklaren en te begrijpen!

Door onze jarenlange ervaring, voortdurend zoeken naar wetenschappelijke verklaringen en heel veel patiënten zien (jongeren en ouderen), hebben we uitgebreide kennis over SOLK opgedaan. We durven daarom te zeggen dat deze klachten wel te verklaren en te begrijpen zijn!

Uitgangspunt bij onze aanpak is, dat door allerlei redenen (na ziekte van Pfeiffer, te weinig bewegen, of langdurig slecht slapen) en gebeurtenissen (bijv. pesten op school, stressvolle of overbelaste periodes) de normale lichamelijke en mentale veerkracht sterk verminderd is. Je hebt dan onvoldoende energie om je dagelijkse dingen te kunnen doen. Je blijft dan toch volhouden om de dagelijkse dingen te doen, zodat steeds weer overbelasting plaats vindt. Het gevolg is dat je energie en belastbaarheid verder achteruitgaat met als gevolg allerlei diverse klachten. Lichaam en brein raken dus steeds meer ontregeld en veroorzaken je klachten en vooral deze ontregelingen zijn aangrijpingspunt voor onze aanpak.

Totaalaanpak

Wij werken vanuit een gecombineerd beweeg- en gedrag programma, waar veel zelfactiviteit van je gevraagd wordt. Hierbij word je door ons geholpen. Vanuit een soort spaarmodel werken we naar herstel. Energievreters gaan we aanpakken (bijvoorbeeld angst, te weinig bewegen, jezelf onzeker voelen, overbelasting, piekeren, slecht slapen).  Daarnaast gaan we energiegevers net opzoeken en inbouwen. Voorbeelden van energiegevers zijn, leuke dingen weer oppakken (maar binnen je grenzen), dagelijks bewegen, mindfulness, ademhalingsoefeningen, aandachttraining, prikkel- en energiemanagement en een goed dag- en weekactiviteiten schema. Zo gaan we energie en je belastbaarheid opbouwen en komen de klachten geleidelijk meer onder controle. Het is geen praattherapie maar een aanpak gericht op ervarend leren, door te doen!

De opbouw van energie gaat op een rustige manier, waarbij we veel tijd nemen om je dingen uit te leggen. Het doel is sterker worden en weer meer kunnen doen, zodat je normale dingen weer aankunt Gelukkig lukt dat in de meeste gevallen, maar dit vraagt wel om geduld en blijven volhouden.

Onze fysiotherapeuten gaan met je aan de slag in het beweegprogramma in de oefenzaal en coachen je thuis activiteiten. Onze psychologen zijn er om met je belangrijke zaken te bespreken, maar alleen als dat nodig is, of als jij er om vraagt of behoefte aan hebt. Afstemming met thuis en school is belangrijk om stapsgewijs op te kunnen bouwen, daarom worden zaken ook aan je ouders en/of school uitgelegd en moeten deze meehelpen aan het werken naar herstel.