Revalidatie na Corona, ‘Long Covid’-klachten

In ons gespecialiseerd, multidisciplinair centrum worden patiënten met SOLK  en Somatoforme problemen sinds vele jaren op een succesvolle manier gerevalideerd naar herstel. Inmiddels volgen ook veel post-COVID patiënten ons revalidatieprogramma. Het complexe klachtenspectrum bij zowel patiënten met SOLK, als post-COVID vertoont veel analogieën. Afgezien van een spectrum aan somatische en (neuro)psychologische klachten, ervaren beide patiëntengroepen ontregelde herstelmechanismen (met o.a. snel optredende inspanningsintolerantie en vertraagde opbouw in belasting).

‘Long Covid’

Een grote groep mensen heeft 3 maanden nadat ze Corona hebben gehad nog veel functionele beperkingen en forse terugslag w.b. kwaliteit van leven. Dit beeld wordt in de medische literatuur als ‘Long Covid’ omschreven en deze klachten zijn niet te verklaren uit bloedwaarden, radiologie of andere tests.

Deze patiënten hebben wel heuse klachten als:  (extreme) vermoeidheid), hoofdpijn, kortademigheid, verlies van reukvermogen, spierzwakte, lage koorts, cognitieve problemen, uitval van haren en tanden. Daarnaast melden patiënten ook: langdurig hoesten, geheugen- en concentratieproblemen, slaapproblemen, gewrichtspijnen, diarree en overgeven, keelpijn en slikproblemen, nieuwe diabetes en hoge bloeddruk, huiduitslag en pijn op de borst. Ook treedt bij velen inspanningsintolerantie op, d.w.z. dat een ogenschijnlijk lichte en simpele inspanning een grote terugslag geeft (vaak meerdere dagen), met koorts, spierpijn, extreme vermoeidheid en helemaal brak voelen.

Totaalaanpak

Bovengenoemde klachten zijn terug te voeren op fors ontregelde reguleringssystemen (van het brein,  het zenuwstelsel en het hormoon- en afweersysteem). Deze systemen hebben een flinke klap gehad door het COVID-virus en sturen de organen en systemen in het lichaam niet goed meer aan. Dit zorgt er voor dat het herstel vertraagd verloopt en mensen langere tijd niet goed kunnen functioneren. Dit komt uiteindelijk bij de juiste aanpak in de meeste gevallen wel weer goed! De ontregelingen vertonen veel analogieën met de klachten zoals wij die ook bij mensen met SOLK e.a. Complexe Klachten al lang zien en succesvol behandelen. Onze Totaalaanpak is gericht op het bijsturen en herstellen van de ontregelingen en op die manier werken aan én naar herstel.

Binnen ons centrum werken fysiotherapeuten, bewegings- en gedragswetenschappers en GZ-psychologen intensief samen. Iedere patiënt werkt met een individueel afgestemd behandelplan, rekening houdend met zijn/haar unieke problematiek en situatie. Het stimuleren van herstel en het aanpakken van herstel-belemmerende factoren staan daarbij steeds centraal. Onze aanpak is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten uit de inspanningsfysiologie, neuro-endocrinologie en neurowetenschappen (o.a. vanuit de allostase theorie). Meer info is terug te vinden in ons boek: Grip op SOLK.

Voor informatie: Bert Kallen, 06-51120566.