Revalidatie na Corona

Revalidatie programma voor Post-Intensive Care Syndroom van Covid-19 patiënten na ontslag, op basis van REACH “post intensive care toolkit”.

Recente cijfers van het RIVM laten zien dat veel meer patiënten dan tot nog toe werd voorspeld, zeer lang aan de beademing liggen. Lange Intensive Care-opname leidt in veel gevallen tot forse fysieke beperkingen, psychologische aandoeningen en – bij coronapatiënten – naar verwachting ook ernstige longaandoeningen. Een intensief én vaak ook lang herstelprogramma is nodig om terug te keren naar het vertrouwde leven.

De kans dat patiënten klachten ontwikkelen en de intensiteit van de klachten is afhankelijk van de duur en de aard van de immobilisatie en sedatie, beademingsduur, en onderliggende morbiditeiten. De verwachting is dat patiënten herstellende van het COVID-19 virus een of meerdere klachten kunnen ervaren:

 • Longfunctie: longfibrose / verminderde longcapaciteit, verminderde ademspierkracht (inspiratoir en expiratoir)
 • IC-verworven spierzwakte a.g.v. langdurige inactiviteit en polyneuropathy en -myopathy
 • Verminderd aeroob en anaeroob uithoudingsvermogen
 • Gewrichtspijn en/of -stijfheid
 • Algehele vermoeidheid
 • Problematiek in ADL
 • Ondervoeding
 • Cognitieve problematiek: geheugen, concentratie, omgaan met prikkels en plannen
 • Angst en depressie
 • Post-traumatisch stress syndroom (PTSS)

Het cluster van specifieke post-IC klachten heet het ‘Post-Intensive Care Syndroom’ (PICS).

Binnen Centrum voor SOLK is ons multidisciplinaire team (van fysiotherapeuten, psychologen en ergotherapeuten en eventueel diëtiste) gewend om complexe problematiek adequaat aan te pakken, met een op de individuele problematiek afgestemd revalidatieprogramma.

Behandeldoelen

Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke gevolgen van PICS en ernst is dit geen kookboekrecept, maar vergt dit een individuele aanpak (niet anders dan bij andere diagnosegroepen). Gedacht kan worden aan de volgende doelen:

 • Verbeteren algehele conditie.
 • Verbeteren ademhaling en ademhalingstechniek, ook in het normale dagelijks functioneren.
 • Mobiliteit vergroten: zelfstandige transfers, zelfstandig lopen (met of zonder hulpmiddel), traplopen.
 • Voorkomen van functieverlies door complicaties (contractuurpreventie, voorkomen pulmonale complicaties en decubitus).
 • Revalidant beschikt over een goede ademhalingskracht en adequate hoesttechnieken.
 • ADL zelfstandigheid.
 • Verbeteren arm/handfunctie.
 • Inzicht krijgen in verminderde energie en deze weer opbouwen.
 • Inzicht krijgen in cognitieve veranderingen en hier compensatie strategieën voor aanleren.
 • Stabiele stemming (tijdig signaleren en behandelen depressie, angst en PTSS, in kaart brengen van eventuele belemmerende psychologische factoren).
 • Gezonde voedingstoestand bereiken en handhaven om optimaal herstel te bevorderen.
 • Veilig slikken.
 • Revalidant en partner hebben inzicht in de gevolgen van de langdurige IC opname.
 • Partner begeleiding; eventuele psychische klachten en overbelasting tijdig signaleren.

Aanmelden.

Voor dit programma kunt u zich aanmelden via mail, info@solkcentrum.nl, of via 0651120566 (Bert Kallen). Wij maken dan een afspraak voor een intake, ev. bij u thuis.