Voor patiënten

Aanmelding

Je kunt je zelf aanmelden voor dit programma bij de fysiotherapie (bij Bert Kallen), een verwijzing is niet nodig. Je kunt ook door de huisarts of bedrijfsarts verwezen worden. De fysiotherapeut zal dan een intakegesprek met je hebben en als blijkt dat het programma iets voor je zou kunnen betekenen, worden er vervolgafspraken gemaakt.

Kosten

Wanneer je voldoende aanvullend verzekerd bent, wordt dit programma vergoed door je zorgverzekering, zowel wat de fysiotherapie als de psychologische begeleiding betreft. Het hangt er wel vanaf welke aanvullende verzekering je hebt en hoe uitgebreid deze is met w.b. de fysiotherapie. Voor de psychologische begeleiding geldt, dat deze uit de alternatieve verzekering wordt vergoed, ook hier hangt de vergoeding af van het pakket dat je hebt. Het is daarom goed om bij de intake te kijken hoeveel vergoeding je van de verzekering krijgt. Via je werkgever en de bedrijfsarts kan mogelijk het programma ook vergoed worden. Je moet dit dan met de bedrijfsarts bespreken en indien nodig kunnen wij een offerte maken. Wanneer de verzekering of je bedrijf het programma niet vergoedt, komt dit voor eigen rekening. Voor aanvang van het programma krijg je dan een offerte, zodat je weet waar je aan toe bent.

Informatie

Het team bestaat uit:
Dhr. Bert Kallen, Fysiotherapeut
Drs. Eric Bousema, Fysiotherapeut en Bewegingswetenschapper
Drs. Monique Pennings, Gezondheidswetenschapper (GVO en GGK) lid van NVPA (Nederlandse Verbond van Psychologen en Agogen, zie voor info www.nvpa.org )
Mevr. Janne Schmeitz, Fysiotherapeute
Dhr. Ward Köke (Fysiotherapeut)

Je kunt verdere informatie krijgen door telefonisch contact met een van ons op te nemen: tel. 046-4528519

Je kunt ook een mail sturen naar:info@solkcentrum.nl
Voor informatie over het team, zie www.fysiosittardoost.nl

Samenwerkingen

Drs. Victor Debats, gezondheidszorgpsycholoog BIG geregistreerd en registerpsycholoog NIP.
Voor informatie: Praktijk voor eerstelijns psychologie V. Debats, tel. 046-2048004.

Fysiotherapie Sittard-Oost (www.fysiosittardoost.nl)

Dhr. K. Hautermans (huisarts, www.huisartsenhaagsittard.nl)

Dhr. P. Hoogsteder (huisarts, www.huisartsenhaagsittard.nl)