Onze aanpak bij SOLK

Binnen onze praktijk hebben wij een succesvolle aanpak ontwikkeld voor mensen met SOLK. Wij hebben het zogeheten Zelfactie Energie- en Herstelmanagement programma (ZEHM) ontwikkeld.

Uitgangspunt bij ZEHM is het weer opbouwen van lichamelijke en mentale veerkracht (een soort interen op, omkeren). Gericht op het herstellen van uitputtingsreacties (ontregelingen)  én zelf weer controle krijgen over je klachten. Je goed voelen en weer actief kunnen zijn in zowel je privéleven als in je werk, is het doel.

Wij gaan er vanuit dat de mens beschikt over een zelfregulerend vermogen. M.a.w. dat wij als mens ingebouwde herstelmechanismen hebben. Deze moet je dan wel op de juiste manier aanspreken of de ruimte geven. Vandaar dat in het ZEHM-programma actie centraal staat (binnen je grenzen die je voorzichtig gaat verleggen), maar  ook herstel, mindfulness, ademhaling en ook een goed dagelijks energie- en prikkelmanagement!

Deze grenzen ga je verleggen, doordat je inzicht gaat krijgen in hoe je je klachten zelf kunt beïnvloeden.

Het is vooral een programma waarin zelf doen, uitproberen én toepassen van aangeleerde vaardigheden voorop staat.

Wij gaan samen op zoek naar je persoonlijke belastbaarheidgrens. Vervolgens is het doel, meer controle te krijgen over wat je dagelijks aankunt aan prikkels en activiteiten en wordt er gebouwd aan het vergroten van je belastbaarheid (lichamelijk en mentaal). Zodat er uiteindelijk een goede balans is tussen je persoonlijk-, privé- en werkdomein. Via meetinstrumenten/vragenlijsten worden de resultaten inzichtelijk gemaakt.

Het ZEHM-programma bestaat uit:

  • een beweegprogramma,
  • psychologische coaching en
  • periodieke groepsbijeenkomsten

De betrokken hulpverleners werken nauw samen. Daarbij vindt afstemming op de individuele deelnemer plaats.

Beweegprogramma door fysiotherapie

In het beweegprogramma ga je 1 of 2 maal per week aan de slag in de oefenzaal in onze praktijk, in kleine groepjes van maximaal 5 mensen. Onder begeleiding van de fysiotherapeut ga je aan je conditie werken (je lichamelijke belastbaarheid verbeteren).
Het doel is dat je, voorzichtig en rustig aan, meer gaat bewegen en dit in het dagelijkse leven ook meer gaat doen. Ook bij dit bewegen leer je, dat je binnen je grenzen moet blijven en dat je dan toch conditie kunt gaan opbouwen.
In het beweegprogramma wordt veel aandacht besteed aan het leren op een ontspannen manier actief bezig te zijn, aan het verbeteren van je ademhaling, en aan het vasthouden van een goede dag- en activiteitenverdeling met voldoende herstelmomenten. Aldus coachen we je op een actieve manier naar een beter energiemanagement.
Hierbij ga je ook aan de hand van scoreformulieren zelf aan de slag om verbeteringen en doelstellingen te realiseren en ga je steeds meer controle ervaren over je klachten en het beïnvloeden ervan.

Psychologische begeleiding

Binnen de psychologische begeleiding gaat het erom dat je inzicht krijgt in hoe het zover is kunnen komen. Zo wordt gekeken welke factoren een rol gespeeld hebben bij het ontstaan van je klachten en hoe deze in stand gehouden worden. Er wordt in het hier-en-nu gewerkt om anders aan de slag te gaan met jezelf en de taken en verantwoordelijkheden die je hebt. Er wordt doelgericht gewerkt en je wordt ondersteund bij het vasthouden en bereiken van de gestelde doelen. Ook is er aandacht voor het aanleren van vaardigheden op het gebied van persoonlijke effectiviteit en assertiviteit, waardoor je beter kunt gaan functioneren (en je beter kunt gaan voelen) binnen je persoonlijk, privé en werkdomein.

Periodieke groepsbijeenkomsten

Een keer in de 4 weken vindt er een groepsbijeenkomst plaats, onder leiding van de psycholoog en fysiotherapeut (5 mensen maximaal). Aan de hand van een belangrijke thema (bv. grenzen leren stellen, rust inbouwen), wordt het leren stellen en vasthouden van doelen besproken en kunnen er ervaringen uitgewisseld worden.

Wat moet jezelf doen

Zoals al gezegd moet je 1 of 2 maal per week komen oefenen in onze oefenzaal. In het dagelijks leven zul je ook zaken anders moeten gaan aanpakken. Belangrijk is dat wanneer je maar beperkt belastbaar bent, je niet meer activiteiten en prikkels aangaat dan je aankunt. Door de fysiotherapeut en psycholoog/gedragsdeskundige word je geholpen om stap voor stap, nieuwe realiseerbare doelen te stellen, waarvan je ook weer bijhoudt of je deze in het dagelijks leven hebt kunnen neerzetten. Omdat de klachten al langere tijd bestaan, betekent dit dat veranderingen ook tijd nodig hebben. Het vraagt dus ook om geduld.

De duur van het programma zal meestal ergens liggen tussen de 3 en 6 maanden. Zelfactie is het allerbelangrijkst. “Van ons krijg je de ingrediënten, maar jij moet zelf je taart gaan bakken”!

Een impressie van het programma in beeld!

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.