Nieuwsbrief 19-03-2020

INFORMATIE MET BETREKKING TOT CORONAVIRUS (19 MAART 2020)

We volgen de ontwikkelingen rondom het corona virus op de voet via het RIVM en onze beroepsvereniging KNGF. Het KNGF heeft voortdurend overleg met het Ministerie van VWS en de zorgverzekeraars. De voorlopige uitkomst hiervan is dat wij verzocht zijn open te blijven. Net als voor iedereen is het ook voor ons een nieuwe en lastige situatie. We hebben besloten Centrum voor SOLK open te houden om zo noodzakelijke zorg te kunnen blijven leveren. Onze beroepsvereniging is van mening dat wanneer wij en de patiënt zich strikt aan de regels houden van het RIVM, de risico’s beperkt zijn. We beperken het lichamelijke contact tot het minimale. Vanzelfsprekend worden massagebanken, handen en handvaten van oefentoestellen na ieder gebruik/bezoek schoongemaakt, i.c.m. handdesinfectie en afstand houden, voorkomen we daarmee risico’s. en formulieren opsturen. Voor zowel jullie als ons geldt dat zodra er tekenen van verkoudheid, hoesten of koorts zijn, nadrukkelijk verzocht wordt om niet naar ons centrum te komen!

We respecteren natuurlijk je eigen overwegingen als je je afspraak of bezoek wilt uitstellen. Geef dit wel op tijd aan ons door. Vanaf nu  is het wel mogelijk om een telefonisch consult of videoconsult af te spreken met ons. Graag willen we je in proces houden, evalueren, scores verwerken, feedback geven, informeren, enz en zo aan je herstel blijven werken.

Telefonisch- of Video-consult

Als het door de omstandigheden rondom het coronavirus niet altijd mogelijk is om naar ons te komen, hebben we nu dus de mogelijkheid om toch via een videoconsult (Skype of Whatsapp) jullie te kunnen begeleiden. Zoals gezegd, we vinden het belangrijk dat jullie in proces blijven en verder aan herstel kunnen werken. Daarom dat een telefonisch of videoconsult ook een oplossing kan bieden. We kunnen dan vragen beantwoorden, feedback en informatie geven, de voortgang evalueren, scores bewerken en bespreken en verdere adviezen geven en eventueel een thuis oefen- of beweegprogramma opstellen. 

Over TELEFONISCH- OF VIDEO-CONSULT

Hoe werkt het?

Wanneer je aangeeft een telefonisch of videoconsult te willen plannen, meld je dan via de mail (info@solkcentrum.nl), we zullen dan een tijdstip plannen en afspreken of we via Skype (adres: solkcentrum) of Whatsappcontact video-contact (0651120566) hebben.  Op het afgesproken tijdstip bel jij dan in bij ons.

Vergoeding

Indien je aanvullend verzekerd bent mogen wij een telefonisch en videoconsult als zitting/consult bij je verzekering in rekening brengen. Uiteraard zullen korte telefoontjes tussendoor hier niet onder vallen. 

Tot slot

Blijf bewegen, blijf sparen…., blijf tijd voor jezelf nemen, mindfulness/ontspannings- en ademhalingsoefeningen doen, bijvoorbeeld 5x/dag, 3 min. Neem langere momenten én ruimte voor jezelf en doe dingen die je herstel goed doen, zoals verstilling zoeken, bewegen, teveel sociale media en TV vermijden, Corona nieuws niet allemaal willen volgen enz. . Leg dit ook uit aan de mensen in je directe omgeving en probeer zo voordeel voor jezelf te halen uit deze zeer onalledaagse situatie.

Verder zullen we regelmatig via de Facebook pagina van Centrum voor SOLK, nieuws delen en zoals gewend interessante thema’s plaatsen.

We horen van je of zien je weer verschijnen. De komende weken zal vooral programma gedraaid worden op maandag, dinsdag en donderdag ochtend! Dus check ff bij ons.

Blijf kalm én gezond, beste groet,

Team Centrum voor SOLK

Monique, Esther, Luc, Roberto en Bert