Kaakklachten

Binnen de kaakfysiotherapie worden klachten in het hoofd, de nek en het aangezicht behandeld. Deze komen vaak voor of hebben te maken met het kaakgewricht en/of met de spieren van het kauwstelsel. Secundair zijn hier ook vaak de nek- en aangezichtsspieren bij betrokken.

Mensen die zich melden met deze klachten hebben vaak klachten als hoofdpijn, kaakgewrichtspijn, tand- en kiespijn, oorpijn, pijn en moeite met eten, een beperkte opening van de mond, aangezichtspijnen en nekklachten. Al dan niet in nauwe samenwerking met de tandarts of de kaakchirurg worden deze mensen in onze praktijk behandeld. De tandarts of kaakchirurg werkt bij klachten in dit gebied vooral aan de tanden of “de beet”. De gespecialiseerde kaakfysiotherapeut werkt vooral aan de spieren en aan het correct bewegen met de mond. Soms moet hiertoe ook het kaakgewricht “los” worden gemaakt met oefeningen en manipulaties.

Vaak hebben klachten in het hoofd- en aangezichtsgebied, die met het kauwstelsel te maken hebben ook een symbolische functie. Onze Nederlandse taal bevat veel gezegden en woorden, die hier naar verwijzen bijvoorbeeld: “je ergens in vastbijten, even doorbijten en iets verbijten.” Opvallend is dat veel mensen met klachten in dit gebied erop gewezen moet worden dat ze té letterlijk die symbolische functie uitoefenen, zich dus letterlijk te veel “verbijten” of steeds maar “doorbijten.” Deze uitingen zijn vaak gewoonten, “wrong habits”, waarnaar ook gekeken moeten worden, wil men van de klachten afkomen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.nvof.nl

Behandelend fysiotherapeut: Bert Kallen en Eric Bousema