Welkom bij Centrum voor Solk

Wij zijn een centrum waar verschillende disciplines (fysiotherapeuten, psychologen en bewegingswetenschappers) samenwerken. Op het vlak van SOLK (onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, als chronische- vermoeidheid en pijnklachten) en andere complexe klachten, zoals tinnitus, kaakklachten en NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) als gevolg van hersenschudding of whiplash en nu
ook revalidatie na Corona infectie (‘Long COVID’-klachten), hebben wij adequate en succesvolle behandelingen te bieden.

Door jarenlange ervaring, scholing, onderzoek en schrijven van publicaties en een boek, hebben wij een grote expertise opgebouwd op het vlak van deze complexe klachten.

Onbegrepen of onverklaarde klachten, tegenwoordig aangeduid als SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten), staan steeds meer in de belangstelling. Ze worden beter onderkend en herkend in de praktijk en beschreven in de literatuur en richtlijnen. Dat is een goede zaak, want rond de helft van de mensen die bij de huisarts of specialist komen heeft lichamelijke klachten die niet objectiveerbaar zijn en die niet door adequaat medisch onderzoek verklaard kunnen worden. Het gaat hierbij om klachten zoals chronische pijn en vermoeidheid, buikklachten, pijn op de borst en benauwdheid, stemmingsproblemen, emotionele labiliteit, concentratie-, geheugen- en planningsproblemen en slaapproblemen. Klachten die een grote lijdensdruk veroorzaken en die veel impact hebben op het functioneren op persoonlijk, relationeel en arbeidsvlak en daarnaast maatschappelijke kosten met zich mee brengen.

Binnen ons centrum is de afgelopen jaren een zeer succesvolle aanpak ontwikkeld voor deze klachten. Deze aanpak krijgt vorm via een gecombineerd beweeg- en gedragprogramma, begeleid door een fysiotherapeut en psycholoog. Het doel is om met zelfmanagement en zelf-actie te komen tot herstel en weer controle over de klachten te krijgen en actief te kunnen zijn in werk, op school of met andere activiteiten. Zie voor achtergronden en uitwerking van het programma, ons boek ‘Grip op SOLK’ (uitgeverij Boom Lemma, Den Haag).`

Dit Zelfactie Energie- en Herstelmanagement (ZEHM) programma sluit aan op de Multidisciplinaire richtlijn SOLK en Somatoforme Stoornissen (Trimbos, 2010).

Ook voor tinnitus (oorsuizen) en kaakklachten, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), na een hersenschudding of whiplash en nu dus
ook revalidatie na Corona infectie (‘Long COVID’-klachten), bieden we zeer succesvolle behandelingen.

Wij zijn lid van het NOLK. Een landelijk netwerk van expertise- en behandelcentra voor SOLK (www.nolk.info).