Tinnitus (oorsuizen)

Tinnitus is een zeer vervelende klacht waar zo’n 15% van de mensen mee te maken heeft. Een duidelijke oorzaak is helaas niet bekend. Gehoorverlies lijkt een belangrijke rol te spelen. Daarnaast wordt het ook steeds duidelijker dat signalen vanuit de kaak en nek van invloed op het oorsuizen zijn. Door het maken van nek- of kaakbewegingen kunnen veel mensen het oorsuizen qua toonhoogte en luidheid bijvoorbeeld veranderen.

In de literatuur worden verschillende onderzoeken naar fysiotherapeutisch programma’s bij oorsuizen beschreven.
Veelal laten deze een positieve bijdrage op het oorsuizen zien. Wij hebben dit programma met onze eigen inzichten verbeterd en bieden dit sinds 2015 met succes aan.

Het doel van het programma is de beweeglijkheid van de nek en kaak te verbeteren. Dit zal door middel van behandeling en uitgebreide training voor thuis gepaard gaan. U hoeft geen pijnklachten aan de nek of kaak te ervaren om toch in aanmerking te komen voor het programma. Tijdens het onderzoek bij de intake zal namelijk bepaald worden of het programma zinvol voor u kan zijn.

Het is belangrijk te begrijpen dat dit programma geen oplossing voor het oorsuizen biedt maar veelal tot een positieve verandering van het oorsuizen leidt! Het programma bestaat uit 6 sessies die verspreid over 3 maanden plaatsvinden.
Na 3 maanden zal er geëvalueerd worden waarna bepaald wordt of er doorgegaan kan worden. Het programma wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Behandelend fysiotherapeut: Eric Bousema