NAH na hersenschudding of whiplash

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan ontstaan door bijvoorbeeld een hersenbloeding (CVA), een hersentumor of een hersenkneuzing/hersenschudding als gevolg van een val of klap op het hoofd. Bij een hersenbloeding of hersentumor zijn de lichamelijke gevolgen vaak snel zichtbaar. Maar bij een hersenschudding en ook nektrauma (whiplash), zijn de onzichtbare gevolgen, die vooral optreden, minder opvallend en minder bekend.

Met name de onzichtbare gevolgen van hersenschudding en whiplash- trauma dienen vroegtijdig opgespoord en goed begeleid te worden.

Deze onzichtbare gevolgen kunnen zijn:

  • Cognitieve gevolgen: aandacht- en concentratiestoornissen, overgevoeligheid voor externe prikkels (geluid, licht, drukte), geheugen- en planningstoornissen.
  • Lichamelijke gevolgen: constante vermoeidheid, snel zweterig zijn, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn
  • Gedragsmatige gevolgen: niet kunnen leren, zelfoverschatting, verstoorde controle, verlies van zelfredzaamheid.
  • Emotionele gevolgen: depressieve stemmingen, snel emotioneel zijn, verminderd zelfvertrouwen, angst, machteloosheid
  • Taal- en spraakgevolgen (bijv. moeilijk vinden van woorden, minder duidelijk kunnen praten).

Deze klachten worden vaak onderschat.

In ons centrum is een grote expertise aanwezig om mensen met dit soort klachten te begeleiden en hen te leren hiermee goed om te gaan, zodat deze als het ware kunnen uitdoven. Vaak duurt het wel lang voor de klachten overgaan, maar er hoeven niet persé klachten te blijven bestaan als gevolg van een hersenschudding of whiplash. Snelle en goede onderkenning, direct na het letsel is essentieel om zaken in goed banen te leiden.

Behandelend fysiotherapeut: Bert Kallen